Imza günü

През. / Kнига

Загрузка ..

O Mероприятии:

Imza günü

Əziz dostlar, 

Böyük məmnuniyyətlə Sizi “Şeyx” kitabımın imza gününə dəvət edirəm.

Hörmətlə, 
Sahilə

Tеги O Mероприятиях: