Mən dəyərəm min cavana tamaşası

Театр / Tеатр

Загрузка ..

O Mероприятии:

Mən dəyərəm min cavana tamaşası

Məşədi İbadın mövzusu əslində bütün zamanlar üçün müasirdir. Klassik əsərin mükəmməlliyi də bundadır. Cəmiyyətdə hökm sürən hərc-mərclik, ictimai bərabərsizlik, qadın hüquqsuzluğu, cəhalət, rüşvətxorluq və s. dahi Üzeyir bəyin yorumunda bir növ tarixin təkrarıdır. Cavan qızların varlı qocalara zorla və ya könüllü ərə verilməsi müsəlman aləmi üçün yeni şey deyil. İntəhası, T.Vəliyevanın komediyasında baş verənlər müasir dövrdə cərəyan edir. Tamaşada hadisələr elmi-tədqiqat institutlarının birində baş verir.  

Nəzər saldıqca isə cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinə xas mənfi və müsbət (daha çox ikrah doğuran) nüanslarla tanış olursan. İşə düzəlməyə gələn gündən Gülnaz adlı qızın gözləri qarşısında institutun iç həyatı açılır

  • Komediya   Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı   bilet :  6-10 AZN
  • 12 noyabr - 19:00

Xəritə

Tеги O Mероприятиях: