Loading..

About Event:

Spelling Bee

Hörmətli ingilis dilini efektiv şəkildə inkişaf etdirmək istəyən gənclər!

AEGEE-Bakı Dillər İşçi Qrupunun təşkil elədiyi “Spelling bee” iştirakçıların, adətən, müxtəlif çətinlik dərəcələrinə görə seçilmiş, bir çox sahələrə aid ingilis dili sözlərin düzgün yazılışının soruşulduğu yarışmadır.Bu yarışmada iştirakçılar sözlərin düzgün yazılış qaydalarını hərfləyərək doğrulayırlar.

- Yarışmanın bir neçə məqsədi var. İlk məqsəd ingilis dilini inkişaf etdirmək istəyən gəncləri bir araya gətirməkdir.Ən əsas məqsəd isə təqribən 500 sözü (pre-intermediate and intermediate) effektiv şəkildə öyrətməkdir.Yarışma 500 sözü ingilis dilində düzgün hərfləməkdən ibarət olacaq.

• Yarışmanın faydaları :

1. 500 sözun yazılış tələffuz və tərcumələrini oyrənmək

2. Sözlər İELTS/TOEFL təcrübələri olan şəxslər tərəfindən secilib,beləliklə öyrənəcəyiniz sözlər gələcək İELTS/TOEFL və ya başqa ekvalent imtahan üçün sizə böyük fayda verəcək.

*QEYD 1 : İştirakçı sayı: 40

*QEYD 2: Qeydiyyat üçün son tarix: 16.11.2016

 

Dear youngsters who are willing to improve English skills!

‘’Spelling bee’’ organized by AEGEE-Bakı Languages Working Group is a competition in which contestants are asked to spell a broad selection of words, usually with a varying degree of difficulty. In this competition, contestants verify the right writing form of words by spelling.

- Competition has several aims. First aim is gathering together English Lovers. Also, the main aim is teaching approximately 500 words(pre-intermediate, intermediate) with an effective way. Competition will consist of spellings of 500 words.

• Benefits of Competition :

1.Learning translation, pronunciation and writing of 500 words.

2. Words have been selected by individuals who have IELTS and TOEFL experiences, so words will be beneficial for your future IELTS/TOEFL or other equivalent exams .

*NOTE 1 : The number of participants: 40

*NOTE 2 : Deadline for application- 16.11.2016

Tags On Events: